Fågelskådning

Hela året är Ramsvik och i synnerhet Haby bukt, på södra Ramsvikslandet, värt att besöka för den fågelintresserade. Området är känt för fina observationer av både havsfågel, vadare och andra arter. På sensommaren är även Fykan och öarna i Soten intressanta att observera. Ön är stor. Du kan själv upptäcka platser som passar dig.

"Till skillnad från de flesta mer sydliga havsfågellokalerna ligger Ramsvikslandet direkt vid Skagerrak, och närheten till Nordsjön erbjuder spännande havsfågelobservationer under en stor del av året, också vid måttliga vindstyrkor. Höst och vår rastar dessutom trötta småfåglar i buskar och snår."  Magnus Ullman som skriver om Ramsvikslandet i boken "Här tittar vi på fåglar".

Nybörjare? Hämta vårt fågelbingo i receptionen. Där finns bilder på Ramsvikslandets vanligaste fåglar och en bingobricka där ni kryssar i de fåglar ni ser under er vistelse.

På Ramsvikslandet ligger även Grosshamns fältstation som ringmärker fåglar. Om du vill vara med och ringmärka kan du titta på deras hemsida, där du hittar ett schema för märkningen.

Skådade fåglar på Ramsvik

Sträckande havsfåglar
Lommar och alkor
Trutar, måsar och skarvar
Toppskarv
Vadare
Berglärka, skärpiplärka m fl
Göken hörs ofta
Tranor häckar på Ramsvik
T o m höksångare har observerats!
Hämta gratis fågelguide i receptionen

Mer fakta om fågelskådning på Ramsvik

Visa
Norra Ramsvik

Vill man leta efter rariteter är ett tips att söka i de ensliga små skogar som finns på norra delen av Ramsvik. Du kommer dit genom att gå på stigen som går söderut mellan husen i den gamla stenhuggarbyn Tångevik.

Tryggö

På Tryggö finns lummiga dalgångar dit folk sällan går. Parkera på Nötö och ta dig över till Tryggö till fots. Med ledning av kartan på platsen följer du stigen dit. Man måste vada över sundet, så stövlar är att rekommendera. Läs vidare på Soteguiden och Bohusläns ornitologiska förening.

Fåglar på Ramsvikslandet

Trutar, Måsar, Tärnor, Strandskata, Ejder, Tobisgrissla, Grå- och Kanadagås, Enkelbeckasin, Tofsvipa och Rödbena, Gök, Sånglärka, Ängspiplärka, Stenskvätta, Dubbeltrast, Gröngöling, Brushane, Myrspov, Grönbena, Svartsnäppa, Kärrsnäppa, Sandlöpare, Mosnäppa, Kustsnäppa, Spovsnäppa, Myrsnäppa, Ljungpipare, Kustlabb, Havssula, Stormfågel, Storlabb, Grålira, Sillgrissla, Tordmule, Smålom, Storlom, Toppskarv... Det finns en stor artrikedom och mer går att läsa i Magnus Ullmans bok Här tittar vi på fåglar.

Vandringspaket
Från 2924 kr för 2 personer
Visa alla paket
Hitta boende direkt
Ankomst:
Hemresa: