Ramsviks hållbarhetsutveckling

På Ramsvik arbetar vi ständigt för hållbar utveckling. Här kan du läsa vad som händer hos oss.

Självförsörjande på solenergi

I oktober 2019 stod vår solcellsanläggning klar, som innefattar solcellspaneler på restaurangens tak, receptionens tak och på de flesta tak i hela stugbyn.

618 solcellspaneler (1199 kvm) på hela 86 separata takytor ska göra Ramsvik Stugby & Camping självförsörjande på energi sett över helåret.

Beräknad årsproduktion = anläggningens totala årliga elförbrukning, ca 230 000 kWh.

Mängden klimatsmart, grön solenergi motsvarar 15 genomsnittliga villors årsförbrukning eller skulle kunna driva en elbil 36 varv runt jorden.

Detta är svensk besöksnärings största solcellsanläggning och det är helt unikt att vi producerar hela vår årliga förbrukning.

Anläggningen är också optimerad och detaljstyrd på panelnivå via SolarEdge systemet. Optimerarna garanterar säkerheten, vilket är ett krav från oss eftersom det vistas så många människor här på sommaren.

Under turistsäsongen kommer den mesta solenergin att konsumeras på anläggningen, men under höst, vinter och vår blir det ett betydande överskott av grön, klimatsmart solenergi som matas ut till försäljning på det allmänna elnätet.

Utöver solcellsanläggningen gör vi följande för att minska vår påverkan på miljön:

 • Tre laddningsstolpar för elbilar
 • Vi har snålspolande duschmunstycken i alla duschar på anläggningen.
 • I flera av stugorna sitter "effektvakter" som slår ifrån onödig elförbrukning (varmvattenberedare och värme) när man använder spis och ugn
 • I servicebyggnadens duschavdelningar är duschen numera gratis, men styrs av en tryckknapp som begränsar tiden man duschar. Det spar varmvatten.
 • Vår restaurang serverar i möjligaste mån råvaror från lokala leverantörer, såsom fisk från Smögens fiskauktion och kött från Kustcharken
 • I möjligaste mån samordnar vi leveranser till restaurang och butik för att få så få varuleveranser som möjligt
 • Vi använder led-belysning överallt där det är möjligt
 • Vi plockar skräp i naturreservatet
 • Vi jobbar för minskat matsvinn i restaurangen
 • Vi återvinner papp, glas, batterier, fett
 • Våra motorer på uthyrningsbåtarna är 4-takts båtmotorer
 • Vi har en eldriven grästrimmer istället för bensinklippare.
 • Vi jobbar på bättre sopsortering i dialog med kommunen

Våra gäster är hållbara i ett turistnäringsperspektiv, eftersom 80% av gästerna åker 50 mil eller mindre för att komma till oss.

Ekonomisk och social hållbarhet

Vi på Ramsvik älskar att samarbeta med andra. Vi har flera samarbetspartners inom campingbranschen där vi tillsammans utvecklar våra företag för att snabbare möta gästernas krav och önskemål. Vi samarbetar även med flera företag i vårt närområde som kompletterar vår produkt och gör den bättre. Vi lever efter:

Var och en gör det som den är bäst på - Vi gör det vi är bäst på och sen samarbetar vi med andra företag för att möta gästens önskemål. Då blir gästens upplevelse bättre och det gynnar fler företag, vilket skapar fler arbetstillfällen och större bidrag till statskassan (bättre vård, skola och omsorg...).

Vi är starkare tillsammans än ensamma - Vi ser inte andra företag inom branschen som konkurrenter, utan som kollegor. Detta synsätt delar vi med andra företag inom campingbranschen och det gynnar oss alla - och även gästerna eftersom vi utvecklas snabbare och kan erbjuda en allt bättre produkt.

Vi delar med oss - Om det är något som vi är bättre på, delar vi gärna med oss till andra. Och vi är väldigt glada över att det är många andra företag som tänker likadant, det gör att vi alla blir bättre.

Lokalt i första hand - I den mån det är möjligt anställer vi personer som är boende i närområdet, köper det vi behöver lokalt, anlitar lokala hantverkare och väljer lokala leverantörer till restaurangen. Vi tipsar även våra gäster att äta på restauranger, besöka aktiviteter och handla i butiker i området runt Ramsvik.

Vi jobbar aktivt med vår lönsamhet - Ett lönsamt företag kan jobba bättre med hållbarhetsfrågor. Utan lönsamheten hade vi inte kunnat bygga vår solcellsanläggning.

Hitta boende direkt
Ankomst:
Hemresa: